Privacyverklaring

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Lokal bvba kan persoonsgegevens over u verwerken omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Lokal bvba verstrekt. Lokal bvba kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam – Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres

– Uw IP-adres

Waarvoor worden uw gegevens gebruikt?

Lokal bvba verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch of per e-mail contact met u op te nemen met betrekking tot een reservatie. U ontvangt van ons geen nieuwsbrieven of andere communcatie van promotionele aard.

Hoe lang houden wij uw gegevens bij?

Lokal bvba bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met derden?

Lokal bvba verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Registratie websitebezoek

Op de website van Lokal bvba worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Lokal bvba gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Lokal bvba maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Lokal bvba bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Lokal bvba te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Lokal bvba heeft hier geen invloed op.

Lokal bvba heeft Google geen toestemming gegeven om via Lokal bvba verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@restaurantlokal.be . Lokal bvba zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Lokal bvba neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Lokal bvba maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Lokal bvba verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Lokal bvba op via info@restaurantlokal.be . www.restaurantlokal.be  is een website van Lokal bvba. Lokal bvba is als volgt te bereiken:

Postadres: Jan van Rijswijcklaan 1, 2018 Antwerpen
Vestigingsadres: Jan van Rijswijcklaan 1, 2018 Antwerpen
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:  BE0898.012.637

Telefoon:+32 3 430 53 15
E-mailadres: info@restaurantlokal.be

Restaurant Lokal

Jan van Rijswijcklaan 1
Antwerpen
03 430 53 15

©2018 - Restaurant Lokal - Privacy Policy